Odborné webináře a semináře v oblasti chemické legislativy

Rok 2021:

Od nového roku vstupuje v platnost řada legislativních změn a nových povinností. Nový formát bezpečnostního listu dle nařízení 2020/878/EC, oznamování nebezpečných směsí do Evropského toxikologického centra (PCN), uvádění UFI kódu na etikety a další. Jste na to připraveni?

Pro vaší snazší orientaci a pochopení v legislativních novinkách připravujeme na rok 2021 pro vás řadu užitečných webinářů, které vám pomohou splnit všechny nové povinnosti.

 • Povinnosti z nařízení REACH a CLP
  webinář
  22. 4. 9:00 – 12:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny členy dodavatelského řetězce, kteří uvádějí na trh chemické výrobky a chtějí se ujistit, zda plní všechny povinnosti dle nařízení REACH a CLP.
 • Klasifikace látek a směsí dle CLP versus ADR - nebezpečnost pro zdraví
  webinář
  06. 5. 9:00 – 12:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny - začátečníky i pokročilé, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku a vypracovávají bezpečnostní listy.
 • Klasifikace CLP a ADR pro fyz-chem a životní prostředí pro látky a směsi
  webinář
  20. 5. 9:00 – 14:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny - začátečníky i pokročilé, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku a vypracovávají bezpečnostní listy.
 • BIOCIDY A - přehled povinností dle nařízení 528/2012/EC (BPR); proces přechodného období; porovnání procesů v ČR a SK
  webinář
  03. 6. 9:00 – 12:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny členy dodavatelského řetězce, kteří uvádějí na trh biocidní přípravky, chtějí si udělat jasný přehled v plnění svých povinnosti a zjistit jaké jsou jejich možnosti v uvádění biocidních přípravků na trh.
 • BIOCIDY B - příprava žádosti o povolení biocidního přípravku - hodnotící zpráva, IUCLID, SPC editor, R4BP
  webinář
  17. 6. 9:00 – 12:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny členy dodavatelského řetězce, kteří uvádějí na trh biocidní přípravky, chtějí si udělat jasný přehled v plnění svých povinnosti a zejména se chystají na podání žádosti o povolení biocidního přípravku.