top of page

Služby

Bezpečnostní

listy

Biocidy

Screenshot 2019-02-07 at 13.56.32.png
iStock-543206180fin.jpg
Zajišťujeme tyto služby. Pokud potřebujete poradit nebo máte dotaz,
neváhejte nás kontaktovat.

UFI kódy

Poradenství

v chemické

legislativě

 • registrace látky a meziproduktu

 • analytické testování pro účely identifikace registrující látky 

 • zajištění fyzikálně-chemických testů pro registrující látku

​Nabízíme poradenskou činnost v oblasti české, slovenské a evropské chemické legislativy: 

 • chemický zákon 350/2011, Sb.

 • nařízení CLP 1272/2008/EC

 • nařízení REACH 1907/2006/EC

 • nařízení o detergentech 648/2004/EC

 • nařízení o biocidech 528/2012/EC

ADR

Semináře

 • klasifikace nebezpečného zboží dle Dohody o mezinárodní silniční přepravě ADR

 • odborné semináře

 • proškolení zaměstnanců přímo ve firmě

 • sestavení odborného semináře z oblasti chemické legislativy přímo na míru vašeho podnikatelského záměru

 • webináře

bottom of page