Služby

Bezpečnostní

listy

Biocidy

 • zajištění povinností dle nařízení o biocidech 528/2012/EC

 • oznámení biocidního přípravku v přechodném období – CZ, SK

 • vypracování a podání žádosti o povolení biocidního přípravku - vnitrostátní, vzájemné a zjednodušené povolení

 • stanovení obsahu účinné látky biocidním přípravku - analytické testy

 • testování fyzikálních a chemických vlastností biocidního přípravku dle přílohy III nařízení 528/2012/EC o biocidech 

Zajišťujeme tyto služby. Pokud potřebujete poradit nebo máte dotaz,
neváhejte nás kontaktovat.

CLP povinnosti 

 • určení klasifikace látky či směsi dle nařízení CLP 1272/2008/EC

 • notifikace klasifikace a značení látek na ECHA

 • tvorba etiket dle chemické legislativy

 • oznámení nebezpečných chemických směsí dle čl. 45 -  CZ a SK

UFI kódy

REACH

Poradenství

v chemické

legislativě

 • registrace látky a meziproduktu

 • analytické testování pro účely identifikace registrující látky 

 • zajištění fyzikálně-chemických testů pro registrující látku

​Nabízíme poradenskou činnost v oblasti české, slovenské a evropské chemické legislativy: 

 • chemický zákon 350/2011, Sb.

 • nařízení CLP 1272/2008/EC

 • nařízení REACH 1907/2006/EC

 • nařízení o detergentech 648/2004/EC

 • nařízení o biocidech 528/2012/EC

ADR

Semináře

 • klasifikace nebezpečného zboží dle Dohody o mezinárodní silniční přepravě ADR

 • odborné semináře

 • proškolení zaměstnanců přímo ve firmě

 • webináře