Poradenství v oblasti
chemické legislativy

Jste výrobce, dovozce, následný uživatel, distributor chemických látek a směsí? Uvádíte na trh detergenty, biocidní přípravky a jiné chemické výrobky?
Potřebujete poradit? Přijďte si k nám pro radu a pomoc.