Lachepra

Semináře

 • Pořádáme odborné semináře a webináře v oblasti chemické legislativy specializované na novinky a povinnosti v dané legislativě:
  • chemický zákon 350/2011, Sb.
  • nařízení CLP 1272/2008/ES
  • nařízení REACH 1907/2006/ES
  • nařízení o detergentech 648/2004/ES
  • nařízení o biocidech 528/2012/ES
 • Proškolení zaměstnanců přímo ve firmě.
 • Sestavení odborného semináře z oblasti chemické legislativy přímo na míru vašeho podnikatelského záměru.


Nadcházející semináře:

V této chvíli nejsou žádné plánované semináře.