Lachepra

Nařízení CLP – povinnosti

Nařízení 1272/2008/ES – o klasifikaci, značení a balení chemických látek a směsí ukládá výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a distributorům povinnosti, které Vám pomůže splnit:

  • Vydefinování Vašich CLP povinností včetně vstupního auditu Vašeho portfolia výrobků.
  • Klasifikace látky/směsi.
  • Návrh etiket pro látku/směs v oblasti různých použití jako je například detergent, biocid, barva, aerosol atd.
  • Oznámení klasifikace látky do seznamu C&L na ECHA.
  • Vygenerování UFI kódu.
  • Oznámení na Evropské toxikologické centrum – PCN portál.