Lachepra

Bezpečnostní listy

Jste výrobci, dovozci, následní uživatelé nebo distributoři, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnost mít vyhotovené bezpečnostní listy? V dané oblasti poskytujeme na profesionální úrovni tyto služby:

  • Tvorba, revize a kontrola bezpečnostních listů dle novelizace 2020/878/ES nařízení REACH.
  • Bezpečnostní listy pro Vás umíme připravit v těchto jazykových mutacích: CZ, SK, EN.
  • Správa bezpečnostních listů, a to zejména kontrola a následná revize dle měnící se legislativy.
  • Expoziční scénáře – překlady.
  • Následné povinnosti.