Lachepra

Biocidy

Oblastí biocidního poradenství se zabýváme již řadu let. Poskytujeme komplexní poradenství a plnění povinností, které vyplývají z evropského nařízení 528/2002/ES o biocidech. Pro naše klienty nabízíme tyto služby:

  • Úvodní analýza a vydefinování povinností.
  • Oznámení biocidního přípravku v režimu přechodného období na registry biocidů pro ČR, SK včetně kontroly a kompletace podkladů.
  • Zpracování a podání žádosti o povolení biocidního přípravku – vnitrostátní a vzájemné uznání. (IUCLID dossier, SPC dossier, Hodnotící zpráva přípravku – PAR, R4BP)
  • Spolupráce s odbornými laboratořemi pro stanovení obsahu účinných látek a fyzikálních a chemických vlastností biocidního přípravku.
  • Kontrola a správa stavu schvalování účinných látek v biocidních přípravcích našich klientů.
  • Návrhy etiket pro biocidní přípravek.
  • Bezpečnostní listy