Lachepra

O nás

Jsme poradenská firma,
ve které pracují odborníci
s chemickým vzděláním, kteří
mají dlouholetou praxi v oboru chemické legislativy.

Našim klientům poskytujeme poradenské služby nejen při plnění legislativních povinností, ale také chemickou odbornost. Specializujeme se již řadu let na evropské nařízení REACH, CLP, nařízení o detergentech a nařízení o biocidech.

Na základě identifikace výrobků, které uvádí naši klienti coby výrobci, dovozci, následní uživatelé a distributoři na trh, definujeme jejich povinnosti dle evropské, české a slovenské chemické legislativy, zpracováváme potřebné dokumenty, zejména bezpečnostní listy (MSDS), spolupracujeme s odbornými chemickými laboratořemi a vyřizujeme za klienty příslušné náležitosti na odpovídajících orgánech státní správy, například Ministerstva zdravotnictví, Evropské chemické agentuře a dalších.

Povědomí, zkušenosti a aktuality z chemické legislativy se snažíme předávat i na odborných seminářích a webinářích, které pořádáme nejen pro širokou veřejnost, ale i přímo ve firmě,a to se zaměřením na její konkrétní činnost.

Naše práce je to, co nás baví. Pojďte s námi řešit zdánlivě složité úkoly jednodušeji.  

Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D. & Ing. Petra Sýkorová

jednatelé