Lachepra

Proběhlé semináře a webináře

Přehled evropské chemické legislativy a povinností; ETIKETY

Detail

Klasifikace látky a směsi dle nařízení CLP 1272/2008/EC

Detail

Aktuality v chemické legislativě 2022; Bezpečnostní listy – 2020/878/EC

Detail

BIOCIDY B – příprava žádosti o povolení biocidního přípravku – hodnotící zpráva, IUCLID, SPC editor, R4BP

Detail

BIOCIDY A – přehled povinností dle nařízení 528/2012/EC (BPR); proces přechodného období; porovnání procesů v ČR a SK

Detail

Klasifikace CLP a ADR pro fyz-chem a životní prostředí pro látky a směsi

Detail

Povinnosti z nařízení REACH a CLP

Detail

Klasifikace látek a směsí dle CLP versus ADR – nebezpečnost pro zdraví

Detail

Jak oznamovat na Poison Center EU – praktické ukázky

Detail

Bezpečnostní list – nový formát dle nařízení 2020/878/EC

Detail

Aktuality v chemické legislativě 2021

Detail

Jak oznamovat na Poison Center EU – praktické ukázky

Detail

Bezpečnostní list – nový formát dle nařízení 2020/878/EC

Detail

Aktuality v chemické legislativě 2020, UFI kódy a oznamování na Poison Center EU

Detail

BIOCIDY – legislativní povinnosti versus praxe; hodnotící zpráva; praktické zkušenosti s analýzou chemických látek

Detail

Klasifikace CLP a ADR pro fyz-chem a životní prostředí pro látky a směsi

Detail

Aktuality v chemické legislativě; UFI kódy; Klasifikace CLP a ADR pro látky a směsi – pro zdraví

Detail