Lachepra

O události

Seminář bude probíhat pouze online formou.

Tento seminář bude zaměřený  přehled evropské chemické legislativy a povinností dodavatelů při uvádění chemických látek, směsí, detergentů a biocidů na trh. Seminář je vhodný jak pro začátečníky i pro pokročilé,ale i pro obchodníky.

 

Obsah: 

  • Nařízení REACH 1907/2006/EC a CLP 1272/2008/EC – základní principy a cíle.
  • Jednotlivé role v dodavatelském řetězci chemických látek a směsí a jejich povinnosti podle nařízení REACH.
  • Povinnost registrace látek, výjimky z registrace.
  • Hodnocení látek, SVHC látky, kandidátský seznam.
  • Proces autorizace látky + zařazení do přílohy XIV nařízení REACH.
  • Proces omezování látek + zařazenído  přílohy XVII nařízení REACH.
  • Oznamování klasifikace a značení látky na seznam C&L na ECHA.
  • Oznamování nebezpečných směsí na Evropské toxikologické centrum (PCN portál).
  • Proces harmonizované klasifikace – příloha VI nařízení CLP.
  • Etikety dle nařízení CLP – pravidla, výjimky (malá balení či atypická balení, atd.); časté chyby v etiketách; etiketa dle CLP versus ADR (Mezinárodní dohoda o silniční přepravě nebezpečného zboží).

 

Časový program:

9:00 – 9:15 Prezence účastníků

9:15 – 11:30 Přehled chemické legislativy a povinností; Diskuze

11:30 – 12:30 Oběd

12:30 – 13:45 Přehled chemické legislativy a povinností; Diskuze

13:45 – 15:00 Etikety; Diskuze

 

Cena: 3 750,- + DPH

Platba předem.

 

Přednášející: 

Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.

 

Co potřebujete k online připojení:

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

Pro variantu online účasti, vyplňte prosím do přihlášky poznámku „online účast“.

Prosíme Vás o zaslání přihlášky nejpozději do 12. 09. 2022 (e-mailem nebo vyplněním webového formuláře, každou přihlášku potvrdíme).