Lachepra

Služby

Zajišťujeme tyto služby. Pokud potřebujete poradit nebo máte dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Bezpečnostní listy

Tvorba, revize, správa bezpečnostních listů dle platné legislativy.

Biocidy

Poradenství v oblasti biocidů dle nařízení 528/2002/ES.

Nařízení CLP povinnosti

Zajištění povinností dle nařízení CLP 1272/2008/ES.

Zkratky / Pojmy

Přehled používaných zkratek a pojmů v chemické legislativě.

Nařízení REACH povinnosti

Zajištění povinností dle nařízení REACH 1907/2006/ES.

Poradenství

Nabízené služby v oblasti chemického poradenství.

ADR

Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po silnici.

Semináře

Semináře, webináře v oblasti chemické legislativy CLP, REACH, biocidů, detergentů.