Lachepra

O události

Seminář bude probíhat pouze online formou.

Tento seminář bude zaměřený na klasifikaci nebezpečnosti na základě fyzikálních a chemických vlastností, na zdraví a pro životní prostředí podle nařízení 1272/2008/EC – CLP. Součástí semináře budou i praktické ukázky řešení výpočtu klasifikace CLP pro směsi.

Projdeme každou třídu nebezpečnosti a ukážeme si praktické výpočty.

Časový program:

9:00 – 9:15 Prezence účastníků

9:15 – 11:30 Prezentace; Diskuze

11:30 – 12:30 Oběd

12:30 – 15:00 Prezentace; Diskuze

 

Cena: 3 750,- + DPH

Platba předem.

 

Přednášející: 

Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.

 

Co potřebujete k online připojení:

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

Pro variantu online účasti, vyplňte prosím do přihlášky poznámku „online účast“.

Prosíme Vás o zaslání přihlášky nejpozději do 12. 09. 2022 (e-mailem nebo vyplněním webového formuláře, každou přihlášku potvrdíme).