Lachepra

O události

Webinář je určený pro všechny členy dodavatelského řetězce (výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory), kteří uvádějí na trh chemické výrobky a chtějí mít jistotu, že plní veškeré povinnosti, které jiim ukládá nařízení REACH a CLP.

Na webináři se dozvíte aktuální stav a nové či změněné povinnosti, které vyplývají z evropských nařízení:

Nařízení CLP 1272/2008/EC: 

 1. klasifikace CLP;
 2. značení dle CLP;
 3. balení dle CLP;
 4. oznamováné C&L na ECHA;
 5. UFI kód, EUPCS;
 6. oznamování do evropského toxikologického centra PCN.

Nařízení REACH 1907/2006/EC:

 1. registrace látek;
 2. informace v dodavatelkém řetězci;
 3. SVHC látky;
 4. proces povolování látek dle přílohy XIV (autorizace);
 5. omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek ;
 6. předměty;
 7. agentura ECHA, REACH-IT, IUCLID.

Prezentace k webináři Vám budou předem zaslány.

Během webináře můžete zasílat dotazy do chatu, na které Vám budeme odpovídat.

Co potřebujete k webináři:

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

Časový program:

9:00 – 9:15 Prezence účastníků

9:15 – 11:30 Prezentace

11:30 – 12:00 Diskuze

Cena: 2 200,- + DPH

Platba předem.

Přednášející:

Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.