Lachepra

O události

Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické výrobky a potřebují mít přehled o novinkách v oblasti chemické legislativy.

Na webináři se dozvíte aktuální stav a nové či změněné povinnosti, které vyplývají z následující chemické legislativy:

  • Nařízení CLP 1272/2008/EC – včetně UFI kód, EUPCS a oznamování do evropského toxikologického centra PCN.
  • Nařízení REACH 1907/2006/EC.
  • Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon.
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví.
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
  • Prekurzory výbušnin.

Prezentace k webináři Vám budou předem zaslány.

Během webináře můžete zasílat dotazy do chatu, na které Vám budeme odpovídat.

Co potřebujete k webináři:

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

Časový program:

9:00 – 9:15 Prezence účastníků

9:15 – 11:30 Prezentace

11:30 – 12:00 Diskuze

Cena: 2 200,- + DPH

Platba předem.

Přednášející:

Ing. Petra Sýkorová