Lachepra

O události

Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, vypracovávají bezpečnostní listy a zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku.

Chemická legislativa se stále aktualizuje, projdeme si společně nové změny pro základní chemickou legislativu včetně povinnosti uvádět UFI kódy na etikety nebezpečných chemických směsí a nového oznamování na Toxikologické centrum EU.

Další část semináře bude zaměřena na klasifikaci nebezpečnosti pro zdraví podle nařízení 1272/2008/EC – CLP. Projdeme každou třídu nebezpečnosti, ukážeme si praktické výpočty a porovnáme princip klasifikace dle CLP versus ADR.

Program:

09:00 – 09:15 Prezence

09:15 – 10:15 Aktuality v chemické legislativě, UFI kódy

10:30 – 12:00 Klasifikace nebezpečnosti pro zdraví dle nařízení CLP pro látky a směsi – CLP versus ADR – 1. část

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Klasifikace nebezpečnosti pro zdraví dle nařízení CLP pro látky a směsi – CLP versus ADR – 2. část

Cena: 3 000,- + DPH

V případě Vaší účasti na semináři ve dne 25.9. nebo 26.9. sleva 10% z ceny.

Platba předem.

V ceně za seminář je zahrnuto občerstvení a oběd.

Přednášející: 

Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.

Důležité informace ke konání semináře: 

Kapacita semináře bude omezena počtem maximálně 20 účastníků z důvodu efektivity. V případě naplnění kapacity bude vyhlášen další termín.

Prosíme Vás o zaslání přihlášky nejpozději do 20.9.2019 (e-mailem nebo vyplněním webového formuláře, každou přihlášku potvrdíme).