Lachepra

O události

Tento webinář bude zaměřený na klasifikaci látek a směsí dle nařízení CLP 1272/2008/EC versus klasifikace dle Mezinárodní dohody o silniční přepravě ADR  – nebezpečnost pro zdraví. 

Součástí webináře budou i praktické ukázky řešení výpočtu klasifikace CLP pro směsi.

Projdeme každou třídu nebezpečnosti, ukážeme si praktické výpočty a porovnáme princip klasifikace dle CLP versus ADR.

Webináře je určen pro všechny členy dodavatelského řetězce, kteří mají povinnost provést klasifikaci látky či směsi dle nařízení CLP.

Program webináře:

09:00 – 09:15 Prezence

09:15 – 11:30  Prezentace včetně praktických výpočtů

11:30 – 12:00 Diskuze

Prezentace k webináři Vám budou předem zaslány.

Během webináře můžete zasílat dotazy do chatu, na které Vám budeme odpovídat.

Co potřebujete k webináři:

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

Cena webináře: 2 500,- + DPH

Platba předem.

Přednášející: 

Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.