Lachepra

O události

Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Na našem webináři si projdeme všechny oddíly bezpečnostního listu. Projdeme si všechny novinky, které přineslo nařízení 2020/878/EC ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení REACH. Poukážeme na časté chyby, které se objevují v BL.

Obsah:

  • tvorba a revize bezpečnostních listů
  • jednotlivé oddíly bezpečnostních listů
  • nařízení 2020/878/EC – novelizace formátů BL po 16. 07. 2020
  • nejčastější chyby v bezpečnostních listech

Před samotným webinářem dostanete prezentaci, abyste si mohli své poznámky psát přímo do materiálů.

Během webináře můžete zasílat dotazy do chatu, na které Vám budeme odpovídat.

Co potřebujete k webináři:

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu.

Cena: 1 900,- + DPH

Platba předem.

Přednášející: 

Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.,