Lachepra

O události

Seminář bude zaměřený na klasifikaci nebezpečnosti na základě fyzikálních a chemických vlastností a pro životní prostředí podle nařízení 1272/2008/EC – CLP. Součástí semináře budou i praktické ukázky řešení výpočtu klasifikace CLP pro směsi.

Projdeme každou třídu nebezpečnosti, ukážeme si praktické výpočty a porovnáme princip klasifikace dle CLP versus ADR. Projdeme si principy a podstatu perzistence, biodegradability, BCF, log Pow a mobility v půdě.

Program:

09:00 – 09:15 Prezence

09:15 – 12:00  Klasifikace nebezpečnosti na základě fyzikálních a chemických vlastností a pro ŽP dle nařízení CLP pro látky a    směsi – CLP versus ADR – 1. část

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Klasifikace nebezpečnosti na základě fyzikálních a chemických vlastností a pro ŽP dle nařízení CLP pro látky a směsi – CLP versus ADR – 2. část

Cena: 3 000,- + DPH

V případě Vaší účasti na semináři ve dne 24.9. nebo 26.9. sleva 10% z ceny.

Platba předem.

V ceně za seminář je zahrnuto občerstvení a oběd.

Přednášející: 

Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.

Důležité informace ke konání semináře: 

Kapacita semináře bude omezena počtem maximálně 20 účastníků z důvodu efektivity. V případě naplnění kapacity bude vyhlášen další termín.

Prosíme Vás o zaslání přihlášky nejpozději do 20.9.2019 (e-mailem nebo vyplněním webového formuláře, každou přihlášku potvrdíme).