Lachepra

Čas a místo

17. 6. 2021 9:00 – 12:00

webinář

O události

Webinář je určený pro všechny, kteří uvádějí biocidní přípravky včetně dovozu ze třetích zemí  na trh v České republice a ostatních členských státech EU.  Byla poslední účinná látka ve Vašem biocidním přípravku schválena a rozhodujete se, zda budete podávat žádost o povolení biocidního přípravku, bayste i nadále mohli výrobek uvádět na trh?

Na tomto webináři si projdeme všechny povinnosti, které ukládá legislativa biocidů, zejména nařízení 528/2012/EU o biocidech. Zaměříme se na přípravu žádosti o povolení biocidního přípravku a to včetně provedení povinných testů biocidního přípravku. V další části se pak budeme zabývat procesem vyhotovení hodnotící zprávy (PAR), softwaru – R4BP, SPC editor, IUCLID a finálního podání žádosti.

Tento webinář volně navazuje na webinář BIOCIDY A.

 

Program:

09:00 – 09:15 Prezence

09:15 – 11:30  Prezentace

11:30 – 12:00 Diskuze

 

Během webináře můžete zasílat dotazy do chatu, na které Vám budeme odpovídat.

Co potřebujete k webináři:

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

 

Cena: 2 000,- + DPH

 

Přednášející: 

Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.