Lachepra

O události

Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh biocidní přípravky v členských státech EU a chystají se na podání žádosti o povolení biocidního přípravku.

Projdeme si povinnosti, které ukládá legislativa biocidů, zejména nařízení 528/2012/EU o biocidech a to v jednotlivých fázích – přechodné období a autorizace biocidního přípravku.

Zaměříme se na přípravu žádosti o povolení biocidního přípravku a to včetně vyhotovení hodnotící zprávy (PAR), softwaru – R4BP, SPC editor, IUCLID a finálního podání žádosti.

Dozvíme se o praktických zkušenostech s analýzou chemických látek (testování pro účely registrace dle nařízení REACH, povolování biocidních přípravků) – Ing. Petr Bělina, Ph.D.

Program:

09:00 – 09:15 Prezence

09:15 – 12:00  Biocidy 1. část

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 15:00 Biocidy – 2. část

Cena: 3 000,- + DPH

V případě Vaší účasti na semináři ve dne 24.9. nebo 25.9. sleva 10% z ceny.

Platba předem.

V ceně za seminář je zahrnuto občerstvení a oběd.

Přednášející: 

Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D., Ing. Petr Bělina, Ph.D. (UPCE – FCHT; katedra anorganické technologie)

Důležité informace ke konání semináře: 

Kapacita semináře bude omezena počtem maximálně 20 účastníků z důvodu efektivity. V případě naplnění kapacity bude vyhlášen další termín.

Prosíme Vás o zaslání přihlášky nejpozději do 20.9.2019 (e-mailem nebo vyplněním webového formuláře, každou přihlášku potvrdíme).