Lachepra

O události

Seminář bude probíhat pouze online formou. 

Seminář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Na našem semináři si projdeme všechny oddíly bezpečnostního listu. Projdeme si všechny novinky, které přineslo nařízení 2020/878/EC ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení REACH. Poukážeme na časté chyby, které se objevují v BL.

Obsah:

 • Nařízení CLP 1272/2008/EC – včetně UFI kód, EUPCS a oznamování do evropského toxikologického centra PCN.
 • Nařízení REACH 1907/2006/EC.
 • Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví.
 • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
 • Tvorba a revize bezpečnostních listů.
 • Jednotlivé oddíly bezpečnostních listů.
 • Nařízení 2020/878/EC – novelizace formátů BL po 16. 07. 2020.
 • Nejčastější chyby v bezpečnostních listech.

Časový program:

 • 9:00 – 9:15 Prezence účastníků
 • 9:15 – 11:30 Aktuality v chemické legislativě 2022; Diskuze
 • 11:30 – 12:30 Oběd
 • 12:30 – 15:00 Bezpečnostní list 2020/878/EC; Diskuze

Cena: 3 750,- + DPH

Platba předem.

Přednášející: 

Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.

Co potřebujete k online připojení: 

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

Pro variantu online účasti, vyplňte prosím do přihlášky  poznámku „online účast“.

Prosíme Vás o zaslání přihlášky nejpozději do 12. 09. 2022 (e-mailem nebo vyplněním webového formuláře, každou přihlášku potvrdíme).