top of page

út 13. 9.

|

Online událost

Aktuality v chemické legislativě 2022; Bezpečnostní listy - 2020/878/EC

Seminář je určený pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativ

Zakázat přihlašování
Zobrazit další události

Čas a místo

13. 9. 2022 9:00 – 15:00

Online událost

Hosté

O události

Seminář bude probíhat pouze online formou. 

Seminář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Na našem semináři si projdeme všechny oddíly bezpečnostního listu. Projdeme si všechny novinky, které přineslo nařízení 2020/878/EC ze dne 18. června 2020, kterým se mění příloha II nařízení REACH. Poukážeme na časté chyby, které se objevují v BL.

Obsah:

  • Nařízení CLP 1272/2008/EC - včetně UFI kód, EUPCS a oznamování do evropského toxikologického centra PCN.
  • Nařízení REACH 1907/2006/EC.
  • Zákon č. 350/2011 Sb., chemický zákon.
  • Zákon č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví.
  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
  • Tvorba a revize bezpečnostních listů.
  • Jednotlivé oddíly bezpečnostních listů.
  • Nařízení 2020/878/EC – novelizace formátů BL po 16. 07. 2020.
  • Nejčastější chyby v bezpečnostních listech.

Časový program:

9:00 - 9:15 Prezence účastníků

9:15 - 11:30 Aktuality v chemické legislativě 2022; Diskuze

11:30 - 12:30 Oběd

12:30 - 15:00 Bezpečnostní list 2020/878/EC; Diskuze

Cena: 3 750,- + DPH

Platba předem.

Přednášející: 

Ing. Petra Sýkorová, Ing. Zdeněk Sádovský, Ph.D.

Co potřebujete k online připojení: 

Počítač, sluchátka nebo reproduktor a připojení k internetu. Webinář bude probíhat přes aplikaci ZOOM.

Pro variantu online účasti, vyplňte prosím do přihlášky  poznámku "online účast". 

Prosíme Vás o zaslání přihlášky nejpozději do 12. 09. 2022 (e-mailem nebo vyplněním webového formuláře, každou přihlášku potvrdíme).

Sdílet událost

bottom of page