• Jak oznamovat na Poison Center EU - praktické ukázky
  • Bezpečnostní list - nový formát dle nařízení 2020/878/EC
  • Aktuality v chemické legislativě 2020, UFI kódy a oznamování na Poison Center EU
  • BIOCIDY - legislativní povinnosti versus praxe; hodnotící zpráva; praktické zkušenosti s analýzou chemických látek
  • Klasifikace CLP a ADR pro fyz-chem a životní prostředí pro látky a směsi
  • Aktuality v chemické legislativě; UFI kódy; Klasifikace CLP a ADR pro látky a směsi - pro zdraví

Proběhlé semináře a webináře