iStock-543206180fin.jpg
 • BIOCIDY B - příprava žádosti o povolení biocidního přípravku - hodnotící zpráva, IUCLID, SPC editor, R4BP
  17. 6. 2021 9:00 – 12:00
  webinář
  Uvádíte na trh biocidní přípravek, např. dezinfekci? Chcete si ujasnit, zda máte splněny všechny legislativní povinnosti? Byla účinná látka v BP již schválena a chystáte se na podání žádosti o povolení biocidního přípravku? Na našem webináři si ukážeme, jak na to.
 • BIOCIDY A - přehled povinností dle nařízení 528/2012/EC (BPR); proces přechodného období; porovnání procesů v ČR a SK
  03. 6. 2021 9:00 – 12:00
  webinář
  Uvádíte na trh biocidní přípravek, např. dezinfekci? Nejste si jisti, zda plníte všechny povinnosti, které Vám ukládá legislativa? Ukážeme Vám, jak má správně vypadat etiketa pro biocidní přípravek a další dokumentace. Vysvětlíme si kam a jak oznamovat biocidní přípravek, aby se mohl uvádět na trh.
 • Klasifikace CLP a ADR pro fyz-chem a životní prostředí pro látky a směsi
  20. 5. 2021 9:00 – 14:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny - začátečníky i pokročilé, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku a vypracovávají bezpečnostní listy.
 • Povinnosti z nařízení REACH a CLP
  13. 5. 2021 9:00 – 12:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny členy dodavatelského řetězce, kteří uvádějí na trh chemické výrobky a chtějí se ujistit, zda plní všechny povinnosti dle nařízení REACH a CLP.
 • Klasifikace látek a směsí dle CLP versus ADR - nebezpečnost pro zdraví
  06. 5. 2021 9:00 – 12:00
  webinář
  Webinář je určený pro všechny - začátečníky i pokročilé, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku a vypracovávají bezpečnostní listy.
 • Jak oznamovat na Poison Center EU - praktické ukázky
  08. 4. 2021 9:00 – 12:00
  WEBINÁŘ
  Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh nebezpečné chemické směsi a mají povinnost oznamovat do Toxikologického centra EU.
 • Bezpečnostní list - nový formát dle nařízení 2020/878/EC
  18. 3. 2021 9:00 – 12:00
  WEBINÁŘ
  Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy
 • Aktuality v chemické legislativě 2021
  11. 3. 2021 9:00 – 12:00
  WEBINÁŘ
  Webinář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické výrobky a potřebují si udržet přehled v plnění svých povinností.
 • Jak oznamovat na Poison Center EU - praktické ukázky
  22. 9. 2020 9:30 – 12:00
  WEBINÁŘ
  Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh nebezpečné chemické směsi a mají povinnost oznamovat do Toxikologického centra EU.
 • Bezpečnostní list - nový formát dle nařízení 2020/878/EC
  15. 9. 2020 9:30 – 12:00
  WEBINÁŘ
  Webinář je určen pro výrobce, dovozce, následné uživatele a distributory, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi a mají povinnosti, které vyplývají z nařízení REACH a CLP. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy
 • Aktuality v chemické legislativě 2020, UFI kódy a oznamování na Poison Center EU
  28. 5. 2020 9:30 – 11:30
  WEBINÁŘ
  Webinář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické výrobky a potřebují si udržet přehled v plnění svých povinností.
 • BIOCIDY - legislativní povinnosti versus praxe; hodnotící zpráva; praktické zkušenosti s analýzou chemických látek
  26. 9. 2019 9:00 – 15:00
  Univerzita Pardubice - Aula, učebna A8, Studentská 95, 532 10 Pardubice II
  Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh biocidní přípravky.
 • Klasifikace CLP a ADR pro fyz-chem a životní prostředí pro látky a směsi
  25. 9. 2019 9:00 – 15:00
  Univerzita Pardubice - Aula, učebna A8, Studentská 95, 532 10 Pardubice II
  Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, vypracovávají bezpečnostní listy a zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku.
 • Aktuality v chemické legislativě; UFI kódy; Klasifikace CLP a ADR pro látky a směsi - pro zdraví
  24. 9. 2019 9:00 – 15:00
  Univerzita Pardubice - Aula, učebna A8, Studentská 95, 532 10 Pardubice II
  Seminář je určený pro všechny, kteří uvádějí na trh chemické látky a směsi, vypracovávají bezpečnostní listy a zodpovídají za klasifikaci látky či směsi svého výrobku.

Proběhlé semináře a webináře